Ons Pedagogisch beleid blijft in beweging, wij streven naar een hoge kwaliteit van onze oppassers, begeleiders en buddy’s, waarin het belang van het kind of de client centraal staat. Ons beleid is de basis zonder dat daarmee de spontaniteit van het kind of de client wordt aangetast, spelenderwijs leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling. Ieder kind of client heeft een eigen karakter met daarbij horende eigenschappen waarvan de ontwikkeling op eigen tempo verloopt. Als oppas, begeleider of buddy schep je een sfeer, biedt je spelenderwijs activiteiten aan en benader je kinderen vanuit een bepaalde houding, op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling. Door het bieden van structuur en veiligheid zijn de Sitters in staat om tijdens de afwezigheid van de ouders/opvoeders een omgeving te creëren waarin een kind kan opgroeien tot een zelfstandig, uniek en evenwichtig persoon.
De opvoeding zijn de bouwstenen voor het kind
In eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid voor deze bouwstenen bij de ouder(s)/opvoeders, maar wanneer een kind wordt opgevangen door een oppas draagt hij/zij deze verantwoordelijkheid. Door middel van duidelijke communicatie tussen het gezin, de oppas en SitterFacilities kunnen wij de juiste basis bieden.

SitterFacilities gaat uit van de volgende basis:

  • Veiligheid;
  • Stimuleren, ondersteuning en ontwikkeling;
  • Rust, ritme en regelmaat;
  • Normen en waarden.
Veiligheid

SitterFacilities streeft naar een oppas, begeleider die meegroeit met u en uw gezin. Door als oppas de kind(eren) te koesteren en liefdevol te verzorgen, kan het kind zich gaan hechten en de oppas vertrouwen. Een hechting is van groot belang voor de gezonde emotionele ontwikkeling van het kind, ook op latere leeftijd. Een veilige hechting leidt er toe dat het kind/de kinderen een basis ontwikkelt die wordt gekenmerkt door een fundamenteel vertrouwen. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor een gezonde emotionele ontwikkeling, waarin zowel het vertrouwen in anderen als het vertrouwen in zichzelf kan worden uitgediept en verbreed. Het kind treedt de wereld met vertrouwen tegemoet met de wetenschap dat hij/zij kan terugvullen op de oppas.

Stimuleren, ondersteuning en ontwikkeling

Positieve ondersteuning is een belangrijk uitgangspunt van SitterFacilities. Met aanmoediging en complimenten stimuleert de oppas of de begeleider het kind/de kinderen om te ontdekken, leren, proberen en nieuwe uitdagingen niet uit de weg te gaan. Ieder kind heeft zijn of haar eigen tempo. Door positieve ondersteuning zal het kind gemotiveerd blijven zich te blijven ontwikkelen. Feedback is daarbij van groot belang. Door de interactie met de oppas of begeleider leert het kind/de kinderen zich te ontwikkelen op communicatief vlak, rekening te houden met anderen en conflicten aan te gaan. Meer lezen over de sociale ontwikkeling?

Rust, ritme en regelmaat

Rust, ritme en regelmaat dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Het is belangrijk om een kind de gelegenheid te geven om ongestoord in het nu te zijn, zonder opgeschrikt, afgeleid, of opgejut te worden. Voor dagelijks terugkerende handelingen kan het een kind veel steun, houvast en herkenning geven aan een vaste dagindeling en vaste gewoontes en rituelen. De herkenning zorgt ervoor dat het kind/de kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Dit maakt dat kinderen zekerder van zichzelf zijn.

Normen en waarden

Ook een taak van de oppas of begeleider is het overdragen van de normen en waarden die in onze maatschappij en die voor het gezin belangrijk zijn. Deze verschillen per gezin het is dan ook de rol van de matcher, oppas en het gezin om dit bespreekbaar te maken en een duidelijk beeld te krijgen van punten zoals: geloof, taalgebruik, omgang met anderen, respect hebben voor elkaar.