Na de werving en selectieperiode kan de oppas, begeleider of buddy starten. Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden groeit SitterFacilities met u mee.

Tijdens de samenwerkingsperiode bieden wij diverse momenten aan om onze diensten te beoordelen en evalueren. Na de eerste dag is er telefonisch contact om de eerste werkindruk te bespreken, vervolgens plannen wij een eerste huisbezoek in. Het telefonisch contact hebben wij zowel met de oppas, begeleider of buddy als met u.
Over het algemeen vindt het eerste huisbezoek na ongeveer 1 maand plaats, uiteraard is dit in overleg met u. Tijdens dit bezoek wordt de opvang geƫvalueerd en kunnen wij met eventuele op/aanmerkingen bijspringen.

Om de communicatie te waarborgen vragen wij aan de oppas, begeleider of buddy een journal bij te houden zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de ondernomen uitjes tot het eet/slaapgedrag van uw kind(eren).

Na ongeveer een half jaar vindt het volgende evaluatiemoment plaats. Tijdens deze evaluatie bespreken wij naast de samenwerking ook de vorderingen wat betreft het Pedagogisch beleidsplan.

Het is te allen tijde mogelijk voor ouders, oppas, begeleider of buddy om contact op te nemen met SitterFacilities voor ondersteuning en advies. Indien nodig kunnen wij u voorstellen aan onze pedagoog.